Gyermekotthon

Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény Gyermekotthona

Gyermekotthonunk jelenlegi formájában 2010. július 28-án nyitotta meg kapuit, ahol teljes körű ellátást biztosítunk értelmileg akadályozott, tartósan beteg gyermekek és az utógondozói ellátásban részesülő fiatalok számára. A lakóegységek 4x8 férőhelyesek, családias hangulatúak és a legkényesebb igényeket is maximálisan kielégítik. Minden lakóegységhez kiszolgáló helyiségek is tartoznak, melyek mind számukban, mind pedig felszereltségükben a legkorszerűbb szintet képviselik.
A nálunk nevelkedő gyermekeket felkészítjük a képességeik szerinti legmagasabb szintű önálló életvitelre, a családpótló, szeretetteljes érzelmi légkört biztosítva az önkiszolgálás, munkavégzés, az életút távlatos tervezése vonatkozásában. Az antiszociális viselkedési mintákat elsajátított gyermekek számára segítjük a társadalmi beilleszkedést, elfogadható normák és értékek kialakítását. Biztosítjuk a lelki, mentális gondozásukat, elszenvedett traumáik feldolgozását. Számukra korrigáló személyiségfejlesztést és pozitív emberi életmintákat nyújtunk, szeretetteljes gondoskodást biztosítunk.
 A védett munkahelyekre történő integrálást is fontos feladatunknak tekintjük. Intézményünkben jól képzett szakembereink biztosítják lakóink számára a legkülönbözőbb terápiás foglalkozásokat (kutya-, és lovas terápia, só szoba, Snoezelen-szoba, hidroterápiás szoba) és a szabad vallásgyakorlást.
Hatalmas, parkosított füves udvarral rendelkezünk, ahol lehetőség nyílik virágokat gondozni, kertészkedni és pihenni is. A sportolni vágyóknak az intézmény felújított sportpályát és tornatermet biztosít.
A gyermekotthon átvállalja a család státuszát, társadalmi szerepeit, szocializációs feladatait. A nálunk nevelkedő gyermekeket felkészítjük a képességeik szerinti legmagasabb szintű önálló életvitelre, a családpótló, szeretetteljes érzelmi légkört biztosítva az önkiszolgálás, munkavégzés, az életút távlatos tervezése vonatkozásában. A nevelés és gondozás során a felnőttek közvetlen irányításával, segítségével megtanítjuk az alapvető házimunkák elvégzésére. A hagyományok (névnapok, születésnapok, más jeles napok) ápolása közösségformáló hatású és pótolják azt az űrt, melyet a rendezett családban élők számára az otthoni környezet biztosít. Intézményünkben felkészítjük a gyerekeket az állapotuknak megfelelő szocializáltság elérésére, a lehető legmagasabb szintű önálló életvezetésre, családi életre. Támogatjuk őket, hogy tanulmányaikat sikeresen fejezzék be.
Céljaink között szerepel – lehetőségekhez mérten – növendékeink visszagondozása a vérszerinti családjukba. A szülői háttérrel nem rendelkező, utógondozói ellátásból kikerülő fiataljaink számára segítjük a különböző megyei szociális intézményekbe történő elhelyezésüket. Célunk, hogy a nálunk nevelkedő gyermekek szabadidejüket tartalmasan töltsék, ezért fejlettségi szintjüket és érdeklődési körüket figyelembe véve szervezünk számukra kulturális-, sport-, és szabadidős programokat, rendszeresen járunk kirándulni, táborozni, feltöltődni. A városi sportkörökkel, önkéntesekkel, középiskolás és főiskolás gyakornokokkal együtt megvalósított közös programok, rendezvények kiváló lehetőséget nyújtanak a gyermekotthon életében az integrációra.

Kapcsolat
6000 Kecskemét, Juhar u. 23.
Tel: 76/500-688
Email: gyermekotthon.juhar@freemail.hu
Web: www.juharisi.bacskiskun.hu

„Az a mód, ahogyan egy társadalom a gyermekeket kezeli, nem csak törődésének és együttműködésének fokát jelzi, hanem jól tükrözi az adott társadalom igazságérzetét, jövő iránti elkötelezettségét, valamint azt is, mennyire fontos számára az eljövendő generációk emberi feltételeinek javítása.”
                    
/Javier Peres de Cuellar/